Regels

Klik hier om onze spel -en huisregels als PDF te downloaden.

Inleiding

In dit document vind je de spelregels voor het spelen van paintball zoals het gespeeld wordt op de CLUB-DAGEN & OPEN-DAGEN van Paintball Club Amsterdam (PCA) . Het maakt niet uit of je een ervaren toernooispeler, of een beginnende recreant bent, lees deze regels zorgvuldig. Ze gelden zowel op de wedstrijdvelden, als op de scenariovelden. Het niet naleven van deze regels kan leiden tot uitsluiting van het spel of van de speeldag of uitsluiting voor een langere periode.

Lidmaatschap

De clubdagen zijn alleen toegankelijk voor leden van PCA. Lid worden kan door je aan te melden via www.paintballclub.nl. Het lidmaatschap kost € 100,00 per jaar en loopt van 1 januari tot 31 december.
Na aanmelding via de website wordt een potentieel lid uitgenodigd voor een kennismaking op onze locatie. Normaal gesproken is vindt deze kennismaking plaats in de ochtend van een clubdag. Zo kan een nieuw lid gelijk die dag komen spelen. Na de kennismaking en korte introductie omtrent spel en veiligheidsregels wordt het lidmaatschap na betaling geactiveerd en heeft een speler het recht zich aan te melden voor de clubdagen.

OPEN DAG

Open dagen zijn toegankelijk voor clubleden en niet leden. De entree voor LEDEN is GRATIS voor NIET-LEDEN bedraagt deze € 15,00pp. Bij Paint van PBJ of €20,- BYO (Bring Your Own) per dag en is inclusief onbeperkt persluchtvullingen en gebruik van de faciliteiten en alle speelvelden van Paintball Jungle.
Wel dient u aan te melden tussen 11:00 en 12:00 voor paint controle. Na 12.00uur is deelnemen niet meer mogelijk!

Klassementen

Aan het begin van de dag worden, op basis van het aantal spelers, diverse teams samengesteld. Er wordt naar gestreefd dat spelers zoveel mogelijk in hun eigen ‘vaardigheidsklasse’ worden ingedeeld, te weten:

Mechanische paintballmarkers
Hieronder verstaan we markers die semi-automatisch schieten zonder responsetrigger of e-grips etc.

Elektronische markers
Hieronder plaatsen we alle sup-air markers alsmede ook markers met response-triggers en e-grips etc
De groep met mechanische markers kunnen spelen op alle speelvelden. Elektronische markers zijn enkel toegestaan op beperkte speelvelden.

Team rosters

Teams op de PCA Club Dagen / Open Dagen hebben geen vast formaat. De teams worden daarom zoveel mogelijk gelijkmatig opgedeeld. Er wordt geprobeerd om zo veel mogelijk bestaande teams met elkaar te laten spelen, maar de marshalls hebben de vrijheid om desnoods teams op te splitsen om gelijkwaardige teams te krijgen.

Begeleiding

De speeldagen worden begeleid door medewerkers van Paintball Jungle. Deelnemers aan de dagen dienen ten alle tijden hun aanwijzingen op te volgen. De spelbegeleiders hebben het recht op spelers die zich niet aan de spelregels houden het toegang tot de speelvelden te ontzeggen.
De spelbegeleider bevindt zich ten tijde van het spel altijd in het speelveld. Bepaald de spelbegeleider dat je “out/hit” bent, dan verlaat je het veld. Voor eventuele uitleg van deze beslissing kan de speler na afloop van de game zich melden bij de spelbegeleiders.
Onnodige discussies/commentaar op deze beslissing tijdens de game zijn niet toegestaan. De spelbegeleiders dienen zich ten alle tijden bij het spel te houden ivm de veiligheid van de overige spelers.
Paintchecks worden uitgevoerd volgens inzicht van de spelbegeleiders zelf, zij zijn dus niet verplicht direct een paintcheck uit te voeren. In eerste instantie is de speler zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van een check zonder door te spelen.

Overtreding van deze regels kan leiden tot uitsluiting van de game en zelfs het speelveld.

Bescherming

Het is alleen toegestaan om in de safe zone zonder masker aanwezig te zijn. Binnen de speelvelden dient ten alle tijden een masker gedragen te worden.
Maskers dienen in goede staat te zijn, met onbeschadigde lenzen. Maskers dienen minstens te voldoen aan de ASTM normen.
Spelers dienen maskers te dragen die volledige gezichtsbescherming bieden, zoals zij in originele staat van de fabrikant komen.
Spelers dienen oorbescherming te dragen welk onderdeel is van het masker en welke gemaakt is door de fabrikant van het masker in kwestie.

Markers

Alle wapens buiten de speelvelden moeten van een barrel sock voorzien zijn, barrel plugs zijn niet toegestaan.
Het verwijderen van een barrel sock van de loop van een marker die is aangesloten op een gas/lucht systeem is toegestaan tijdens het chrono-en en op het speelveld, nadat de marshall die de game start de spelers hiervoor toestemming heeft gegeven.
De maximale snelheid van een wapen is 280 feet per second (fps). Iedere deelnemer dient voorafgaand aan het spel zijn of haar wapen af te stellen op de schietbaan. Hier is een chrono aanwezig om het wapen te controleren.
Elektronische wapens mogen maximaal 10,5 BPS (balls per second) schieten (Millennium Series regels).
Onnodig test schieten met als doel onze met zorg gemaakte speelvelden te vernielen zal ook direct leiden tot uitsluiting van het speelveld/opendag en lidmaatschap PCA.

Luchtflessen

Het is op de dagen enkel mogelijk perslucht flessen te vullen. Het is niet toegstaan om eigen persluchtflessen, compressoren of CO2 flessen tbv het bijvullen van kleine flessen mee te nemen.
Iedere persluchtfles moet voorzien zijn van een geldig π (Pi) keurmerk. Dit is de Europese standaard voor goedgekeurde luchtflessen. Niet goedgekeurde luchtflessen worden niet gevuld.
Het is niet toegestaan om eigenhandig gebruik te maken van het vulstation van Paintball Jungle. Deze mag alleen bediend worden door gekwalificeerd personeel.
Verboden uitrustingsstukken
Het is niet toegestaan om de volgende items mee te nemen in het speelveld:
alle vormen van mechanische en elektrische gereedschappen (oa. imbussleutels);
ontbrandingsmiddelen;
rookgranaten;
vuurwerk.

Paintballs

Op de Club-dagen mag alleen gebruik gemaakt worden van op de dag gekochte paintballs. Spelers waarvan geconstateerd wordt dat zij verboden paintsoorten gebruiken worden per direct geroyeerd en verliezen daarmee alle rechten en kunnen geen aanspraak maken op teruggave van de inschrijfgelden.

Het is verboden om eigen meegebrachte paintballs mee te brengen op het speelveld, iedereen word bij de poort gecontroleerd en bij overtreding van deze regel word direct de toegang tot het park ontzegd.
We hanteren deze regel strikt om later op de dag misverstanden te voorkomen.

Wanneer een speler aan het einde van de dag nog over paintballs beschikt, dan kunnen deze worden ingeleverd. De paint wordt dan gewogen en de speler ontvangt een tegoedbon voor het gewicht. Op een nieuwe speeldag kan de bon worden ingeleverd voor nieuwe paint van dat gewicht. Zo speelt een speler bij PCA altijd met verse paintballs.

LET OP!!! dit is niet van kracht op de OPENDAGEN.
Op een zgn. OPEN-DAG bestaat de mogelijkheid om paint mee te nemen; de deelname kosten zijn dan 5,00 duurder.

Spelverloop

Het begin en einde van een spel wordt aangegeven door de marshall van PCA;
Voor het startsignaal en na het eindsignaal mag er niet meer geschoten worden;
Als je als speler geraakt wordt begeef je je met je arm omhoog richting de uitgang van het speelveld. Je neemt niet langer meer deel aan het veld en mag dus niet meer schieten en/of communiceren. Word dit toch geconstateerd dan hanteren wij de “1-for-1″ regel en gaat ook je teammate het veld uit;
Loop tijdens het verlaten van het veld via de zijkant van het veld naar de uitgang om te voorkomen dat je door iemand zijn/haar vuurlijn loopt. Gebeurt dit onverhoopt toch dan is dit een “ongeluk”. Eventueel provocerend gedrag jegens medespelers zal niet worden geaccepteerd.
Het is niet toegestaan om bewust te schieten op medespelers die “out” of “hit” zijn.
Het is niet toegestaan om op, onder of in speelelementen in het speelveld te klimmen. Deze zijn alleen bedoeld om achter te verschuilen.

Aansprakelijkheid

Iedere speler die het speelveld betreed geeft daarmee aan dat hij of zij bekend is met alle veiligheidsregels;
PCA, Paintball Jungle en haar directie zijn niet aansprakelijk te stellen in geval van lichamelijke of materiële schade, opgelopen tijdens het spel.
PCA, Paintball Jungle en haar directie zijn niet aansprakelijk te stellen in geval van schade of diefstal van persoonlijke bezittingen op haar terrein.

Consumpties

Het is niet toegestaan om eigen eten en drinken mee het park in te nemen. Wanneer spelers dit wel doen, zal dit in beslag worden genomen. Bij herhaalde overtreding kan het toegang tot de clubdagen worden ontzegt.

 

We play at Paintball Jungle